Salarizare & HR

Salarizare & HR

FIN Advisor Solutions oferă servicii complete de salarizare, administrare de personal, HR,  menite să vă asigure cadrul legal optim de funcţionare cât şi soluţii de dezvoltare organizaţională.

 

Salarizarea reprezintă un punct sensibil al fiecărei organizaţii, datorită volumului mare de acte normative care reglementează acest domeniu, cât şi corectitudinii calcului salarial şi al declarării acestuia în timp util. Specialiştii noştri vin în întâmpinarea dumneavoastră pentru rezolvarea acestor probleme.

 

În aria HR, FIN Advisor Solutions oferă servicii care susţin managementul eficient al resurselor umane din cadrul oricărei companii. Investiţia în oameni aduce beneficii pe termen mediu şi lung oricărei afaceri, iar dezvoltarea resurselor umane este unul dintre aspectele cheie ale managementului organizaţional.

Serviciile de salarizare oferite de FIN Advisor Solutions sunt următoarele:

 • Calculul salariilor şi intocmirea ştatelor de salarii;
 • Intocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile sociale;
 • Completarea OP-urilor pentru datoriile salariale;
 • Intocmirea şi depunerea fişelor fiscale ale angajaţilor;
 • Analize/prognoze în legătură cu remunerarea personalului;
 • Consultanţă privind fiscalitatea şi contribuţiile sociale;
 • Furnizarea de informări legislative în domeniul salarizării;
 • Asistenţă în implementarea modificărilor legislative în domeniul salarizării;
 • Asistenţă la controale ale statului pe probleme de salarizare desfăsurate la sediul clientului sau la sediul nostru;
 • Intocmirea situaţiilor centralizatoare solicitate de organele de control;
 • Asistenţă şi pregătirea situaţiilor centralizatoare solicitate de auditorul financiar.

Relaţia cu Inspectoratele Teritoriale de Muncă poate fi un punct sensibil pentru orice companie din mediul de afaceri românesc. Specialiştii FIN Advisor colaborează eficient cu funcţionarii din aceste instituţii astfel încât companiile care externalizează acest serviciu evită complet interacţiunea cu procedurile birocratice ale acestora, astfel relaţia angajat – angajator devine una lipsită de dificultăţi.

 

Serviciile de administrare de personal oferite de FIN Advisor sunt următoarele:

 • elaborarea procedurilor şi politicilor interne în domeniul resurselor umane;
 • elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară;
 • elaborarea / modificarea Contractelor Colective de muncă;
 • intocmirea dosarelor de personal ale angajaţilor;
 • intocmirea / modificarea Contractelor Individuale de Muncă;
 • suport în configurarea fişelor de post;
 • asigurarea relaţiei permanente cu Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 • intocmirea şi transmiterea Registrului Electronic de Evidenţă a Salariaţilor (REVISAL)

Impactul mediului instituţional românesc asupra angajaţilor straini este, în general, stresant. De aceea FIN Advisor Solutions şi-a propus în acest sens să fie un sprijin real pentru această categorie de angajaţi

 

Serviciile noastre în aceasta arie sunt următoarele:

 • obţinerea vizelor pe termen scurt sau termen lung;
 • obţinerea autorizaţiilor de muncă;
 • obţinerea permiselor de rezidenţă;
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor lunare de venituri;

Pentru mai multe informaţii nu ezita să ne contactezi Contact